Aliukai – Su gimimo diena

Aliukai – Su gimimo diena

Prag.
Užd.   C.
           Nužydėjo rugiai laukuos,
           Nuaidėjo jau dainos tos.
           Tik nerimsta širdis viena,
           Nes ji skamba jaunystės daina.
Priedainis.
                                        Su gimimo diena tave,
                                     Linki laimės draugai šeima.
                                     Ir dainuojame daina šia, 2k.
                                     Nes tik tau ji skirta.
Užd.
          Linkim tau daug gražių dienų,
          Daug sveikatos gerų draugų.
          Te nerimsta daina širdį,
          Laimės džiaugsmo mes linkim visi.
Priedainis.                                                                              2k.
Pragrojimas
Užd.                                      Dar geguži žiedai žydės,
                                     Dar ir dainos linksmai skambės.
                                     Tau pritars tėviške visa,
                                     Tavo dainas dainos visada.
Priedanis.
          Su gimimo diena tave,
          Linki laimės draugai šeima.
          Ir dainuojame daina šią,                             3k.
          Nes tik tau ji skirta.