Riaubiškytė – Ramunę baltąją

Riaubiškytė – Ramunę baltąją

Riaubiškytė         Ramunė baltąją

Aš sutikau aš jį ,kai rožės skleidėsi,
Kaip sviro po langais, balti javų žiedai,
Ant kranto stovi jis kaip angelas gražus,
Baltų javų žiedus ,į upe meta jis,

Priedainis….
    Ramunę baltąją užbūrė laimė man,
    Bet nesu gryž jinai jau amžinai,
    Ramunę baltąją užbūrė laimę man,
    Bet nesuryš jinai jau amžinai.

Užburtą jį sekiau, bet jis kaip vėjas,
Nors maldavau prašiau toli nuėjo,
Ir ši gili žaizda paliko man tada,
Kai savo širdyje paniekinai mane.

Priedainis…..

Aš sutikau aš jį kai rožės skleidėsi,
 Kaip sviro po langais balti javų žiedai,
Sugryžk o mylimas leisk prisiglausti,
Leisk paskutini kart ištart myliu.

Priedainis….