Liaudis – Toli uz giriu

Liaudis – Toli uz giriu

               Toli už girių leidos saulė

Toli už girių leidos saulė,
Dainavo broliai ardami,
Dainavo tėviškės artojai,
Juodą arimą versdami.(2 k.)

Stovėjai, mama, tu prie lango,
Sakei, kad vakaras gražus
Ir per naktis tu nemiegojai,
Prie lopšio supdama vaikus.

Dabar ilgu žaliajam sodžiuj,
Toli išklydusių vaikų
Ir vakarai dabar nuobodūs,
Be jokio džiaugsmo, be dainų.

Bet lauk, motule, aš sugrįšiu,
Sugrįšiu tavęs išbučiuot.
Kaip gera pas tave, mamyte,
Pabūti ir pasisvečiuot!