Berneen – Tu taip toli

Berneen – Tu taip toli

Tu, tu taip toli,
Žodžiais liečiu tavo veidą.
Meile, tu – mano širdy,
Vis dar jaučiu tavo aistrą.

Šalta žinutė širdyje,
Nežinau ar lauki.
Gal tavo širdyje tylu,
Gal tylu, tylu..?

Tu taip toli,
Mano sapnuose,
Mano mintyse,
Mano liūdesy…
Tu taip toli,
Laukiu naktimis
Atmerktom akim,
Tu neateini…

Tau laiškus rašau,
Tyliai prašau:
Apkabinki.
Meile, dar, dar nepamiršau,
Kaip tu kvepi –
Apkabinki…

Šalta žinutė širdyje,
Nežinau ar lauki.
Gal tavo širdyje tylu,
Gal tylu, tylu..?

Tu taip toli,
Mano sapnuose,
Mano mintyse,
Mano liūdesy…
Tu taip toli,
Laukiu naktimis
Atmerktom akim,
Tu neateini…

Šalta žinutė širdyje,
Nežinau ar lauki.
Gal tavo širdyje tylu,
Gal tylu, tylu..?

Tu taip toli,
Mano sapnuose,
Mano mintyse,
Mano liūdesy…
Tu taip toli,
Laukiu naktimis
Atmerktom akim,
Tu neateini…