Liveta ir Petras Kazlauskai – Šilalagėlės

Liveta ir Petras Kazlauskai – Šilalagėlės

Dažnai aš prisimenu sodžių

Ir šila melsvą prie jo

Takelį per pievą išmintą

Kurs kviečia ir veda namo.

Kieme sutinku savo mamą

Bučiuoju raukstėtas rankas

Jai ašaros byra nuo skruostų

Sakau jai: neverki pakaks”

 

Pried…

Paimk manę mamą už rankos

Ir veskis vėl veskis į šilą

Tenai mėlynesnės už dangų

Šilagelės žiūri į tylą

 

 

Nubrauk savo ašarą mamą

Prie savo peties prisiglausk

Ir švesniai, kaip buvo kadaise

Kaip sekas , dukrele, paklausk

Žinau kaip sunku vaikų laukti

Tokia jau motulės dalia

Užauga vaikai ir išeina

Kada aplankys nežinia.

 

Pried…

Mama, padekot pamiršau

Mama, visos gelės tik Tau.  2k,