1. Mes susitikome lifte
Toje mazytėj erdvėje
Likimai mūsų sujungti
Keliausim mes toli toli.

2.Mes susitikome laiku
Mes kurėm muzika sirdziu
Ramiai iš lėto pašnibždom
Paversdami žodžius dainom

PR.Būna, kai meilė prabyla
Ji pertraukia tylą, mes kylam ir kylam
Būna kai laikas sustoja
Ir širdys dainuoja, nesibaigiančias dainas.

Įžanga

4.Mes susitikome lifte
Mes skriejam kitame laike
Likimai mūsų sujungti
Keliausim mes toli toli.

PR. 2 k.k.

Įžanga

1.

PR. 2 k.k.