Žvagulis – Kad nebūtų karo

Žvagulis – Kad nebūtų karo

 

Gyvenimas mūsų – tai karo laukas, kiekvienas kariauja, visi galvas kelia

Kad ir labiausiai tu būtum priplaukęs, gali surasti taikų kelią

Gražu pažiūrėt, kaip vyras žmoną skalbia, kaimynai viens kitam į dūdą duoda

Netgi šventasis raštas taip skelbia, būkim viens kitam paguoda

 

 

 

Svarbiausia, vyrai, kad prie baro alaus netrūktų ir nebūtų karo

Jablonskis sakė alų gerti sveika, todėl pakelkim bokalus už taiką

Svarbiausia vyrai, kad prie baro alaus netrūktų ir nebūtų karo

Jablonskis sakė alų gerti sveika, todėl pakelkim bokalus už taiką

 

 

Kada tau prieš nosį rasotas bokalas, o jeigu dar yra ir normaliai užkąst

Tada visus mus sujungia bendras stalas ir karo kirvį galima užkast