Atlanta – Naktis

Atlanta – Naktis

Beldžias į duris
Šaltas liūdesys
Jis tavo atspindys
Jis uždengs akis

Ir ateis nauja
Bemiegė naktis
Ar ištversiu ją
Ar geriau sugrįžt?

Gėlės kambary
Gėlės po langais
Gėlės ….tiktai jis
Gaila neateis

O ateis nauja
Bemiegė naktis
Ar ištversiu ją
Ar geriau sugrįžt?

Nieko nejaučiu
Nieko neturiu
Nėra paslapčių
Neturiu vilčių

Vėl ateis nauja
Bemiegė naktis
Ar ištversiu ją
Ar geriau sugrįžt?