Mūsų gyvenimas toks trumpas, kad turime nedaug
laiko daryti gera.

kun. J. Boskas