Šlubčiojantis
tiesiu keliu pralenks bėgantį, iškrypusį iš kelio…