Galbūt gyvename netobulame pasaulyje, bet jame ne visos sienos nepraeinamos, ne visos durys uždarytos.

M. Maltzas