Kas sutvardo save, yra stipresnis už miestų užkariautojus.

E. Hemingvėjus