Tu matai daiktus ir sakai: „Kodėl?" O aš matau daiktus, kurių niekad nebuvo, ir sakau: „Kodėl ne?"

B. Šo