skruzdėlės

Net skruzdėlės liautųsi dirbti, jei joms būtų duoti sparnai.

K. Bunsch