žaluma

Įdomūs atsakymai yra tik tie, kurie panaikina klausimus.

S. Sontag