medžio_pjūvis

Noruose atsiskleidžia žmogaus esmė.

Spinoza