žiogelis

Būk kuklus – tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius.

J. Renard