vanduo

Upelis, susidūręs su uola, ją įveikia ne jėga, o atkaklumu…