dobiliukai

Jei uždarysime duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.

R. Tagorė