Ženevos_ežeras_Šveicarija

Jei jūsų laivas nepriplaukia, plaukite prie jo!

J. Winters