Šveicarija_Agnusyte_foto

Senovėje visada buvo bent vienas didis imperatorius ir išmintingas filosofas,
kurie ieškojo ramybės ir rasdavo laiko pailsėti sode.

G. Sitwell