debesėliai_Agnusyte_foto

Neklausinėkite, ką atneš rytojus, ir kaip laimėjimą priimkite kiekvieną Likimo dovaną.

Horacijus