Aš buvau prislėgtas, nes neturėjau batų. Kol gatvėje nesutikau žmogaus, kuris neturėjo kojų.

H. Abotas