Rumšiškių troba Agnusyte foto

Kas turi močiutę, tam šilta gryčiutė.