tujos_Agnusyte2009

Didis žmogus visko ieško savyje , menkas – kituose.