žvilgsnis_kiton_pusėn_Agnusyte2009

Gyventi verta, nes savo žvilgsnį galime paprasčiausiai nukreipti į kitą pusę.

W. Tiki