kelias

Gyvenimas – ne tarpelis tarp dviejų datų. Apglėbk kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Tučtuojau. Gyvenimas – tai visa, ką turi.

Bruno Ferrero