medis Rudeninė Foto

Aukštas medis

Skambėdamas stovi

Vidury didžiulės Vienatvės…

Janina Degutytė