džiaugsmas

Džiaugsmą teikia ne daiktai – jis yra mumyse.

Richardas Vagneris