Reikia išsiųsti sveikinimo atvirukus, supirkti dovanas, paruošti maistą, įtikti šeimynai, pasveikinti kaimynus. Tačiau tarp visų darbų privalome neužmiršti, kodėl jų imamės?

M. Jean Frisk