Tas, kuris juokiasi, visada nugali verkiančius.

J. Slovackis