Velykos

Velykos aiškiai parodo grožį, tą retą naujojo gyvenimo grožį.

S. D. Gordon