— Tu tiki stebuklais?
— Ne.
— O be reikalo. Savimi reikia tikėti.

Nežinomas autorius