Sėkmė – tai nuolatinis nesėkmių patyrimas, neprarandant entuziazmo.

W. Churchill