Nekreipkite dėmesio į savo amžių ir išsilavinimą. Jeigu tas kelias, kuriuo jūs einate, atneša jums skausmo ir kančių – tai nedelsdami palikite jį. Jūsų kelias turi teikti jums džiaugsmą!

Giuseppe Magnani