Labiausiai bijome ne to, kad
mes ne tokie, kaip kiti, ar
blogesni už kitus. Mūsų
didžiausia baimė – kad mes
didesni, kad mes stipresni. Tai
mūsų šviesa, o ne mūsų tamsa
labiausiai mus gąsdina. Mes
savęs klausiame: kas aš toks,
kad būčiau talentingas,
nuostabus, gražus? Iš tikrųjų –
kas mes tokie, kad nebūtume?

M. Viljamson