Kiekvienu momentu turime du pasirinkimus: žengti žingsnį į priekį, kad galėtume augti arba žengti žingsnį atgal -ten, kur saugu.

A. Maslow