Gyvenk, mylėk, svajok, tikėk.

Popiežius Pranciškus