Pasklido kvepiantys pavasario žiedai,

Sušildė džiaugsmo spinduliai, pasaulį apkabino…

Velykų rytą džiaugsmas beldžias į duris

Ir švelniai gieda „Aleliuja“, pakildamas į saulę vyturys…

 

Muzika: J. Last, R. Clayderman „Coeurs d‘or“

Velykų rytas

Leave a Reply