Kai žmogus pasakoja apie tai, kaip eikvoja laiką, bandydamas iki ko nors prisibelsti, būtinai atsakau, kad jis jau prisibeldė. Jį jau išgirdo. Ir dabar laukia, kada jis nustos belstis ir nueis.

Reikia turėti drąsos tam, kad suprastum – ilgas beldimas neišpildo mūsų troškimų. Jis bando kantrybę tų, kam mes nereikalingi.

Laukiančių durys visada atidarytos.

Lilia Grad

Leave a Reply