Naktinis pasivaikščiojimas po didžiuosius pasaulio miestus

Naktinis pasivaikščiojimas po didžiuosius pasaulio miestus

Bernas

Amsterdamas, Pekinas, Bernas, Budapeštas, Briuselis, Drezdenas ir daug kitų žymių pasaulio miestų, spindinčių naktine nuotaika, spalvomis bei grožiu… Klausydamiesi ramios muzikos paklajokime naktinėmis šių miestų gatvėmis… (PPS autorius nežinomas)

Prisegtukas: naktine_kelione_po_miestus.pps

Leave a Reply