voverėsNeleiskime savo brangaus laiko pasinėrę į gandus, praeities negandas ar dalykus, nepriklausančius nuo mūsų. Gyvenkime čia ir dabar.

Pažiūrėkime į dangų bent kartą per dieną – į mus supančio pasaulio didybę.

Skaitykime daugiau knygų negu pernai.

Valgykime pusryčius kaip karaliai, pietus kaip princai, o vakarienę kaip ubagai.

Nepamirškime kiek daug gėrybių mes turime.

 

PPS autorius: R.B. A.L.

 

Prisegtukas: GamtosMuzika.pps

Leave a Reply