Gimtoji LIETUVA…

Gimtoji LIETUVA…

LietuvaPavasario saulė prašvito meiliai

Ir juokiasi, širdį vilioja;

Iškilo į dangų aukštai vėversiai,

Čyrena, sparneliais plasnoja.

 

Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų

Bučiuoja, gaivina krūtinę;

Pabiro, pasklido žiedai ant lankų –

Vainikų eilė pirmutinė.

 

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!

Vien meilę norėtum dainuoti,

Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,

Su meile saldžiai pabučiuoti!

 

Maironis „Pavasaris”;

PPS autorius nežinomas. Nuotraukos iš orai.lt

Prisegtukas: Lietuva1.pps

0 Comments

Leave a Reply