JiDienos nutolsta.

Metai nubėga.

Žemėje švinta ir temsta.

Moterys amžiais

Žavios palieka.

Moterys amžiais nesensta!

 

Moterys trokšta

Grožio ir meilės.

Skamba joms ritmai

Muzikos smagūs,

Moterų garbei

Dainos ir eilės

Ir sukryžiuotos

Riterių špagos.

 

Moterys džiaugsmą

Nešti mums skuba.

Moterų balsas

Auksu mums skamba.

Moterys myli,

Kūdikius supa

Ir laimingiausiom

Žemėje tampa!

 

Keičiasi žemėj

Aušros ir žaros,

Amžiai nugrimzta bedugnėn,

Moterys amžiais

Brangios ir geros

Saugoja židinio ugnį…

(E. Drėgva „Amžių valsas”)

 

PPS autorius: ilker

Prisegtukas: Ji.pps

Leave a Reply