Ieškok ir rasi

Ieškok ir rasi

malda„Tu manęs neieškotum, jei manęs neturėtum. Tad nesisielok…” (Blaise Pascal)

Meilės jausmas yra kiekvieno širdyje – Dievas mus kurdamas įdėjo šį jausmą tam, kad dosniai juo naudotumėmės kiekvieną dieną visur, kur beeitume. Pati tobuliausia meilė, kokia tik begali būti – yra Dievo meilė žmogui. Mylėdami vieni kitus – vykdome Dievo valią ir taip užsitarnaujame malonę Jo akyse. Jis tave myli, ir nori, kad ir tu Jį mylėtum, mylėdamas kiekvieną Jo kūrinį. (iš pamokslo)

„Glaudžiuosi prie to kažko, įsikabinu, lekiu išskėtusi rankas, noriu aukštyn, noriu paliesti, pajusti, išsigelbėti…. dažnai abejoju, išduodu tą „kažką”, prarandu ir vėl šaukiuosi, vėl laikausi, bandau nebepaleisti, pasisavinti, vėl prarandu ir vėl viskas iš pradžių: praradimas – ieškojimas – maldavimas – susigrąžinimas – vėl praradimas.

O kas padės? Kas priglaus? Kas priims ašaras, burnojimą, priekaištus, švelnumą, meilę? Nieko nėra. Nieko neturiu. Kas išsklaidys baimę? Kas pasakys „nebijok”? Nėra tokio žmogaus pasauly, nėra tokios sielos. Nėra nieko. Yra tik tas Kažkas. DIEVAS.” (Doloresa Kazragytė)

 

PPS autorius I.K.

Prisegtukas: Brolis_Roze._Dievas_tegali_myleti.pps

Leave a Reply