Tarptautinė muziejų diena

Tarptautinė muziejų diena

Italija CasertaGegužės 18-ąją minime Tarptautinę muziejų dieną.

Muziejus –tai institucija, visuomenės, mokslo, edukacijos ir laisvalaikio organizavimo tikslais įgyjanti, konservuojanti, tyrinėjanti, populiarinanti ir eksponuojanti žmonijos ir jos aplinkos materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Tai dažniausiai nesiekianti pelno viešoji įstaiga, tarnaujanti visuomenės tobulėjimui. Muziejams prilygintos įstaigos (gamtos rezervatai, paveldo centrai ir kitos) kartais vadinamos paramuziejais. Vienas pagrindinių muziejaus tikslų – šviesti visuomenę.

Pirmieji muziejai atsirado XVII a. universitetuose ir dvaruose. Iki tol jų raida siejama su kolekcionavimu. Nuo XVIII a. steigiami valstybiniai muziejai; pirmasis – Britų muziejus Londone, įkurtas 1753 m. Manoma, svarbią įtaką muziejų raidai darė Luvro muziejus, įkurtas 1793 m. kaip Prancūzų muziejus.

Žiūrėdami skaidres pasigrožėkime Italijoje Casertoje esančiu muziejumi.

 

Daugiau informacijos: www.wikipwdia.org

PPS autorius: Vigi

Prisegtukas: Caserta.pps

Leave a Reply