iš vaikystėsRegėjau vienąsyk,

kaip skrido vaikas.

Prieš tai jis žaidė vienas sau,

kažką kalbėjo,

statė, įrodinėjo, ginčijosi, barės.

Staiga pašoko,

griebė baltą plunksną,

kuri styrojo įsmeigta į smėlį,

sušuko: „Jeigu taip – aš išskrendu!“

Ir ką jūs manot jis tikrai išskrido.

Visi mes išskrendame iš vaikystės.

(Justinas Marcinkevičius)

 

Skaidrės – Kathryn Andrews paveikslai, rodymas automatinis, su muzika.

PPS autorius: Helen (ppsmania)

Prisegtukas: kathryn-andrews.pps

0 Comments

Leave a Reply