Malda ir laikas

Malda ir laikas

laikasStinga laiko. Bėgu vos gaudydama kvapą.

Rytas virto popiete, vakaro prieblanda – naktimi.

Ant manęs griūva kalnai darbų, kada viską suspėti?

Ši diena jau baigėsi, nepastebimai pralėks ir rytojus.

Ir taip diena, valanda, visas gyvenimas.

Viešpatie, kodėl nedavei man daugiau laiko?

 

 

Iš Lore Dardanellos Tosi knygos

“100 maldų nemokantiems melstis”

PPS autorius: I.K.

Prisegtukas: Malda_LAIKAS.pps

Leave a Reply