Visai prieš Jonines

Visai prieš Jonines

ryto miglaDidžiuliam aukse pilnaties

Dangus, žolė ir sapnas mirksta,

Ir rausvas pumpuras širdies

Tokį vidunaktį numiršta.

Tik tam, kad gimtų kaip gėlė,

Tą auksą gertų kaip artistė

Plojimą, idant kaip vėlė

Skrajotų skliauto ametiste.

 

H. Radausko eilės.

PPS autorius nežinomas.

 

Prisegtukas: Ryto migla .pps

0 Comments

Leave a Reply