Akacijos

Akacijos

akacija…aš sėdžiu po šakom akacijos baltos,

Ir vėjas dangiškas į jos lapus atklysta,

Ir paukštis čiulbantis joj suka savo lizdą,

Ir skamba pro šakas melodija tyli,

O aš klausausi jos ir užrašau smėly.

Ir vamzdį paimu, ir groju, ir dainuoju

Su vėju ir paukščiu, ir su medžiu baltuoju,

Ir ūžia debesys nežemiškos spalvos

Virš tos dainuojančios ir grojančios kalvos.

(H.Radauskas)

 

PPS autorius: Paula

Prisegtukas: ACACIA.pps

Leave a Reply